Zespół Szkół nr 14
im. Ambasadorów Praw Człowieka
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna    projekt "wędrówki szlakami naszej małej ojczyzny"
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Projekt "Wędrówki szlakami naszej małej Ojczyzny"

Gorzów Wielkopolski
2007r.
 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 19
Zespół Szkół Specjalnych nr 14
 
 
 
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
 
Projekt edukacyjny
 
 
 
„Wędrówki szlakami naszej małej Ojczyzny”
 
 
 
 
 
Autorzy:
 
Izabela Nauman
Małgorzata Jarek – Szułcik
Dorota Trześniowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt edukacyjny „Wędrówki szlakami naszej małej ojczyzny”
 
 
 
 
I Ogólne założenia projektu
 
            Projekt skierowany jest do grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 19  w Gorzowie Wlkp. oraz drużyn harcerskich ZHR działających przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14  w Gorzowie Wlkp. Uczestniczący w projekcie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 są wychowankami Pogotowia Opiekuńczego. Środowisko Szkoły Specjalnej nr 14 reprezentują  harcerze wywodzący się z uczniów  Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14. Realizujący projekt harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej skupieni są w dwóch drużynach powstałych i działających w Szkole.
            Projekt opiera się na założeniu, iż jednym z najważniejszych zadań zarówno szkoły, jak i organizacji harcerskiej jest organizowanie działań
o charakterze edukacyjnym. Wprowadzenie w metodykę projektu metod pracy harcerskiej sprawia, że uczestnicy w sposób czynny, poprzez doświadczanie, przeżywanie, rozumienie i odkrywanie sytuacji poznawczych, osiągają zamierzone cele. W taki sposób zdobywana wiedza
i doświadczenie pomogą identyfikacji uczniów z miastem i regionem, w którym żyją. Uczestnicy będą mogli dostrzec i promować w swoich środowiskach walory małej Ojczyzny. Tak bowiem rozumiane jest pojęcie współczesnego patriotyzmu, które zakłada, że drogą do miłości Ojczyzny jest poznanie  i pokochanie swojej małej Ojczyzny
            Treści zawarte w projekcie dotyczą zakresu tematycznego następujących przedmiotów i ścieżek tematycznych: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, plastyka, technika, informatyka, edukacja regionalna, edukacja medialna i czytelnicza, edukacja prozdrowotna.
 
         Czas realizacji projektu: luty - czerwiec 2007 roku.
 
II Cele projektu
- poznanie i promowanie walorów kulturowych i krajoznawczych regionu,
- gromadzenie i porządkowanie informacji związanych z poznawanymi obiektami kultury
 regionu,
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,( np. nawiązywanie kontaktów z instytucjami),
- kształtowanie postaw społecznych ważnych w relacjach z innymi ludźmi, kontakcie z
 przyrodą i dobrami kultury,
            - integracja zespołów uczniów biorących udział w projekcie i środowisk obu placówek,
- prezentowanie wytworów projektu, autoprezentacja
- zdobycie Regionalnej Odznaki Ziemi Gorzowskiej PTTK – Jubileusz 750-lecia Miasta.
 
III Odbiorcy
- społeczność danej szkoły- uczniowie, rodzice, nauczyciele,
- Biuro Promocji Miasta, Wydział Edukacji, Kuratorium Oświaty,
- organizacje i stowarzyszenia- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR), Państwowe
 Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze (PTTK) .
 
IV Metody i formy
- wywiad,
- wycieczka,
- zwiad, bieg harcerski,
- spotkanie z ciekawym człowiekiem,
- ognisko, gawęda,
- zdobywanie stopni, sprawności, odznaki,
- prace plastyczne, wykonywanie albumu, portfolio.
 
V Dorobek materialny projektu
- folder, album, kronika,
- wystawa plastyczna, fotograficzna,
- artykuł w mediach,
- informacje na stronie internetowej placówki,
- przewodnik turystyczny,
- reportaż filmowy.
 
 VI Ocena projektu. Ewaluacja.
 
Etap realizacji projektu                             Umiejętności                              Ocena (pkt. 0-10)
 
 I Zbieranie i opracowanie .                  1. zdobywanie informacji
    materiałów                                        2. selekcja informacji
                                                              3. krytyczna ocena informacji
                                                              4. przetwarzanie informacji
                                                                       
II Prezentacja                                        1. sposób komunikacji
                                                               2. zainteresowanie innych uczniów
 
II Praca w grupie                                   1. udzielanie sobie informacji
                                                              2. podejmowanie decyzji
                                                              3. słuchanie opinii innych
                                                              4. rozwiązywanie konfliktów
                                                              5. zaangażowanie w pracę
                                                              6. samoocena postępów w pracy
Załączniki: