Zespół Szkół nr 14
im. Ambasadorów Praw Człowieka
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna    „śmiało ku przyszłości! portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej”
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

„Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej”

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt Miasta Gorzowa Wlkp. „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej” realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zajmując trzecią lokatę w województwie spośród pięciu projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz 232 złożonych, otrzymał 75,50 pkt. oraz 385 264,00 zł dofinansowania (100% kosztów projektu) z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od września 2008 – sierpnia 2010.

Projekt zakłada rozszerzenie oferty gorzowskich szkół gimnazjalnych o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem zawodowych. Przyczyni się to do lepszego przygotowania uczniów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu.

Działaniami są objęci uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych na terenie Miasta.

W ramach projektu przewidziano:

1. utworzenie Centrum Poradnictwa Zawodowego przy Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, w którym zespół specjalistów pełnić będzie dyżury, służąc pomocą i radą młodzieży i rodzicom w kwestiach dotyczących wyboru odpowiedniego kierunku dalszej edukacji

2. utworzenie Szkolnych Punktów Poradnictwa Zawodowego wyposażonych w odpowiednie materiały informacyjne i edukacyjne

3. prowadzenie warsztatów dla uczniów umożliwiające poznanie własnych predyspozycji, mocnych stron, wypracowanie właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz przyszłego zawodu; zajęcia dotyczyć będą następujących zagadnień: Moduł I Praca w życiu człowieka– 1g., Moduł II Poznaję siebie – 3g., Moduł III W świecie zawodów– 2g., Moduł IV Drogi i możliwości kształcenia-aktualny system edukacji w Polsce– 2g., Moduł V Współczesny rynek pracy– 1g., Moduł VI Moje decyzje – określenie cech zawodowych– 2g., Moduł VII Wycieczka zawodoznawcza – 3 g.

4. spotkania z nauczycielami

5. spotkania z rodzicami

6. cykl konferencji tematycznych

Za przygotowanie oraz realizację projektu odpowiedzialne są: Wydział Integracji Europejskiej oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

 

Osoba do kontaktu w/r projektu w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 – Jarosław Chmiel