Zespół Szkół nr 14
im. Ambasadorów Praw Człowieka
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna    projekt "przez aktywność do samodzielności"
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Projekt "Przez aktywność do samodzielności"

Działąnia w ramach realizowanego projektu:
1. Prowadzenie Świetlicy Specjalistycznej TWK „Nasza Wyspa”. Niepełnosprawność intelektualna uczestników świetlicy w znacznym stopniu ogranicza możliwość integracji w środowisku i stawia ich często w pozycji grupy marginalizowanej. Działająca od 2 lat świetlica jako jedyna tego typu placówka w mieście, zaspokaja potrzebę uczestników w zakresie kontaktów z rówieśnikami, daje szansę na podniesienie poczucia własnej wartości i możliwości aktywnego wpływania na swoją przyszłość. 20 uczestników przez 5 dni w tygodniu w godz. 15 – 18 ma zapewnioną profesjonalną opiekę (pedagodzy specjalni) i posiłek a realizacja programu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO SAMODZIELNOŚCI będzie znaczącym uzupełnieniem pozaszkolnej oferty jednocześnie realizując ważny postulat respektowania godności człowieka, jego praw i wolności.
2. Organizacja i prowadzenie Biura Kariery Zawodowej dla uczniów Zawodowej Szkoły Specjalnej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W ten sposób poszerzona została oferta dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w zakresie doradztwa zawodowego, wzmocnienia ich aktywności społecznej i zawodowej a w konsekwencji podejmowanie samodzielnego życia i niezależności ekonomicznej. Biuro Kariery Zawodowej prowadzi doradca zawodowy 2 razy w tygodniu po 4 godz.
3. Warsztaty psychoedukacyjne dla uczestników z rodzicami „Jak działać skutecznie i samodzielnie” prowadzone w formie 4 dniowego wyjazdu warsztatowo- terapeutycznego do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Kosinie dla 30 beneficjentów, 4 pedagogów i 1 .terapeuty. Odbywały się  konsultacje indywidualne i zajęcia warsztatowe dla rodzin prowadzone przez psychoterapeutę oraz elementy grup wsparcia. Dla młodzieży natomiast zajęcia grupowe poprowadziło 4 pedagogów. Pozwolą one na  wzrost samoświadomości w zakresie preferencji i realnych możliwości przyszłych pracowników oraz umiejętności asertywnego wyrażania własnych opinii.
4. Kampania medialna „Niepełnosprawni- pełnoprawni”, której celem była zmiana pokutujących w społeczeństwie stereotypowych postaw wobec problemów osób niepełnosprawnych a w szczególności intelektualnie. Współpraca z lokalnymi mediami pozwoliła za ich pośrednictwem dotrzeć do mieszkańców Gorzowa i okolic i prezentować poczynania związane z realizacją projektu. Artykuły prasowe, wywiady i spotkania przyczyniły się do kreowania pozytywnego wizerunku absolwenta szkoły specjalnej jako pełnoprawnego członka społeczeństwa i przyszłego pracownika.
5. Prowadzenie Uczniowskiej Firmy: Auto-Błysk prowadzona przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy natomiast Kuchcikowo prowadzona przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej klasy kucharz małej gastronomii.Jest to praktyczne urzeczywistnienie idei przedsiębiorczości wśród młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy projektu pod opieką nauczycieli, wykonywali usługi w zakresie mycia szyb samochodowych, czyszczenia plastikowych części samochodu oraz odkurzania tapicerki i wnętrza pojazdu. Kolejna działalność firmy pod hasłem Kuchcikowo to wykonanie przez uczniów w ramach praktyki zawodowej sezonowych produktów garmażeryjnych – świątecznych uszek, krokietów i pierogów.
Uczniowie-pracownicy firmy prowadzą uproszczoną księgowość, wystawiają faktury zleceniodawcy, pobierają opłaty wg ustalonego cennika i zarządzają budżetem. W praktyce zastosowali też marketing i reklamę.
6. Spotkanie świąteczne na podsumowanie projektu. Na zakończenie realizowanych zadań zorganizowane zostało uroczyste spotkanie uczestników, połączone ze świątecznymi upominkami i poczęstunkiem. W świątecznej atmosferze zaproszonym gościom zaprezentowana została prezentacja multimedialna z przebiegu projektu oraz wystawa zdjęć wykonanych przez uczestników.