Zespół Szkół nr 14
im. Ambasadorów Praw Człowieka
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna    minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Podczas trzeciego spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej, które odbyło się 26 kwietnia 2012 r., zakończono rozmowy dotyczące tegorocznych podwyżek płac zasadniczych dla nauczycieli. Wzięli w nim udział przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz kierownictwo MEN.

Strona rządowa podtrzymała propozycję zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2012 r. o 3,8% w stosunku do stawek obowiązujących od 1 września 2011 r. Wzrost ten odpowiada wzrostowi kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w ustawie budżetowej na 2012 r., która będzie obowiązywała od 1 września br.

Średnie wynagrodzenie od 1 września 2012 r. dla nauczycieli w grupach awansu zawodowego będzie kształtowało się na następujących poziomach:

  • dla nauczyciela stażysty: 2 717,59 zł (99,49 zł więcej od obecnego wynagrodzenia średniego),
  • dla nauczyciela kontraktowego: 3 016,52 zł (110,43 zł więcej od obecnego wynagrodzenia średniego),
  • dla nauczyciela mianowanego: 3 913,33 zł (143,27 zł więcej od obecnego wynagrodzenia średniego),
  • dla nauczyciela dyplomowanego: 5 000,37 zł (183,07 zł więcej od obecnego wynagrodzenia średniego).

Proponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2012 r. dla nauczycieli z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym (stanowiących 95 % ogółu nauczycieli) wynoszą:

  • dla nauczyciela stażysty: 2 265 zł (83 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),
  • dla nauczyciela kontraktowego: 2 331 zł (85 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),
  • dla nauczyciela mianowanego: 2 647 zł (97 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),
  • dla nauczyciela dyplomowanego: 3 109 zł (114 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).

Przyjęte rozwiązanie zachowuje dotychczasową proporcję między wynagrodzeniem zasadniczym a średnim, która jest warunkiem motywowania przez jednostki samorządu terytorialnego nauczycieli do podnoszenia jakości pracy przez odpowiednie kreowanie dodatków, w tym dodatku motywacyjnego.

Z danych zebranych przez regionalne izby obrachunkowe w sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2011 r. wynika, że JST wypłaciły na wynagrodzenia nauczycieli więcej pieniędzy niż wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela - różnica ta wynosi około 650 mln zł.

Spotkanie zakończyło się zgłoszeniem przez związki zawodowe postulatów w sprawie dalszych prac nad rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi wynagrodzeń nauczycieli.