Henryk Raczycki-Sieniawski

 „...Nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć sami macie doskonalsze wznieść...”

Adam Asnyk

Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: