"Gorzowskie szkoły pełne energii"

SPRAWOZDANIE
Z PROJEKTU   EKOLOGICZNEGO
„GORZOWSKIE   SZKOŁY   PEŁNE   ENERGII”
 
Projekt trwał od lutego do maja 2011 roku. W ramach projektu została zorganizowana i przeprowadzona przez p. Edytę Czyżyk, p. Renatę Janoch i p. Angelikę Sawicką akcja „Poszanowanie energii”.
Uczniowie ze szkoły podstawowej, zespołów edukacyjnych i szkoły przysposabiającej do pracy uczestniczyli w zajęciach o tematyce ekologicznej. Jedna z przeprowadzonych lekcji dotyczyła oświetlania – użycia żarówek energooszczędnych.
Społeczność całej szkoły wzięła udział w grze terenowej „Bieg ku wiośnie” zorganizowanej w okazji Dnia Ziemi - BĄDŹ EKOLOGICZNY- OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ.
W imprezie udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy. Uczniowie na trasie biegu wykonali przydzielone zadania, za które zdobywali punkty.
W klasach uczniowie rozwiązywali krzyżówkę. Otrzymane hasło było tematem pracy plastycznej.
Oto niektóre zadania jakie uczniowie wykonali podczas biegu terenowego :
         Ułożenie ilustracji w kolejności na podstawie wiersza pt.„ Kropelka wody”
         Wybór wyrażeń kojarzących się z oszczędzaniem
         Zadanie praktyczne- ułożyć prosty obwód elektryczny
         Wypisanie urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w domu
     i podanie zasad bezpieczeństwa
         Podanie pomysłów na oszczędność wody, prądu i ciepła w szkole
         Zaznaczanie na mapie odnawialnych źródeł energii
         Dobieranie na ilustracjach starych urządzeń i ich współczesnych odpowiedników
Na zakończenie Dnia Ziemi zostały ogłoszone wyniki i rozdane dyplomy oraz wystawa prac uczniów. Bieg terenowy został poprzedzony przedstawieniami teatralnymi. Przedstawienie pt. „Leśne ostępy” zajęło pierwsze miejsce na przeglądzie teatrzyków szkolnych
Konkurs plastyczny
„Moja energooszczędna szkoła”
Został zorganizowany konkurs plastyczny, którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów oraz wzbudzenie zainteresowania odnawialnymi źródłami energii.
Spośród 23 prac wykonanych przez uczniów naszej szkoły przyznano nagrody w kategorii
Szkoły kształcenie specjalne i integracyjne:
II miejsce - Marika Kraus klasa V zet,
III miejsce - Wiktoria Kamińska klasa VI
Wyróżnienie - Mateusz Nowowiejski klasa II a g zet
Fundatorem nagród w konkursie było Nadleśnictwo Bogdaniec.
W celu podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nasza SZKOŁA prowadzi od kilku lat ZBIÓRKĘ ZUŻYTYCH BATERII, uczniowie bardzo chętnie przynoszą baterie wymieniając je na cukierki.
Szkolenie „Zielone szkoły – racjonalnie gospodarujemy energią”
W ramach projektu ekologicznego nauczycielki Edyta Czyżyk i Renata Janoch uczestniczyły w szkoleniu, które miało na celu promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji dostaw energii a także promowanie racjonalnego wykorzystania energii w szkołach i gospodarstwach domowych.
3 czerwca 2011 r.  w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. odbędzie się wystawa prac uczniów szkół biorących udział w projekcie, podsumowanie działań i wręczenie nagród.
My też tam będziemy.
 
Dziękuję Renata Janoch
 
 
 
 
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: