Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie nr WND-POKL.09.01.02-08-177/11 "Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych". Prosimy o zapoznanie się z celem  i rodzajem zajęć klkając tutaj.

Adresy innych stron zawarte w tekście: