„Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”

 
 
 
 
 
 
 
 
Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”
 
 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. uprzejmie informuje, iż w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 organizowane będą dodatkowe (nieodpłatne) zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach projektu „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego i złożenie w sekretariacie szkoły lub u wyznaczonej osoby
w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2012 r.
(w przypadku uczniów niepełnoletnich kwestionariusz podpisuje również rodzic lub opiekun prawny).

Nasze gimnazjum w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 będzie uczestniczyć w projekcie „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej www.edu.gorzow.pl

Pomoce dydaktyczne zakupione ze środków projektowych:

Tablicę interaktywną wspomagającą przeprowadzanie zajęć wyrównawczo-dydaktycznych

 Podręczniki i ćwiczenia

 

Załączniki:

Zobacz zdjęcia w galerii

projekt_kompleksowe_umiejętności


Adresy innych stron zawarte w tekście: