Projekt ”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”

”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.” 
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach Osi priorytetowa 8.Nowoczesna Edukacja, Poddziałanie 8.2.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych. 
Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp.,  
Obszar wsparcia: Miejski Obszar Funkcjonalny: Gorzów Wlkp. i cztery ościenne gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok,  
Partnerzy projektu:  ­ cztery gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok  ­ Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża,  ­ Stowarzyszenie Edukacyjne, ­ Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM”,  ­ Stowarzyszenie Przyjaciół Kształcenia i Wychowania Młodzieży  ­ Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska. 
Czas trwania projektu: 1.09.2016 r. – 31.10.2017 r. 
Całkowita wartość projektu: 7 488 609,50 zł  
środki przeznaczone na wsparcie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do matury z obszaru objętego projektem (tj.75 szkół w tym 49 publicznych w Gorzowie Wlkp., 20 publicznych w gminach partnerskich, 6 niepublicznych w Gorzowie), 7659 uczniów (w tym 6293 z publicznych szkół gorzowskich) i 292 nauczycieli (ok. 50% ze szkół miejskich). 
Lider i partnerzy wnoszą 5% wkład niepieniężny udostępniając sale lekcyjne do zajęć projektowych. 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: