Praktyki zawodowe - Gościm 2016

 Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie  „Znam, umiem, działam” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp. Kluczowym elementem projektu jest realizacja praktycznych zajęć o charakterze zawodoznawczym w połączeniu z praktyczną nauką zawodu pracownik terenów zielonych, pomoc kuchenna, która łączy w sobie wszystkie trzy elementy znam-umiem-działam. 

Zobacz zdjęcia w galerii

Praktyki zawodowe - Gościm 2016