Projekt edukacyjny "Szkoła z prawami dziecka"

W 1948 r. ONZ proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W tym dokumencie zostały określone podstawowe prawa człowieka.
Prawa człowieka przysługują każdemu człowiekowi bez względu na narodowość, religię czy wiek. Dzieciom przysługują więc takie same prawa jak dorosłym. Jednak w 1989 r. uznano, że dzieci ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną potrzebują specjalnego traktowania i troski, potrzebują wobec tego "własnego dokumentu" określającego ich prawa - tak powstała Konwencja o prawach dziecka.
Przez tydzień w naszej szkole pani Erdwardt służy pomocą w pogłębianiu treści związanych z w/w dokumentami.
Zapytaj swojego nauczyciela o prawa dziecka!!!