Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pracownicy naszej placówki są uczestnikami projektu
nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09
pt.: „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach realizowania projektu biorą udział w studiach podyplomowych z zakresu TERAPII PEDAGOGICZNEJ.

Człowiek – najlepsza inwestycja