"Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki..." - folder pamiątkowy

W okresie od października 2008 r. do kwietnia 2009 r. łącznie przeprowadzono 4403 godziny dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w tym w: Zespole Szkół Budowlanych - 1232, Zespole Szkół Gastronomicznych - 435, Zespole Szkół Mechanicznych - 916, Zespole Szkół Odzieżowych - 1008, Zespole Szkół nr 14 - 252, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 448 i Liceum Plastycznym - 112. 

Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: