Zapobieganie narkomanii w lubuskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Wojewoda Lubuski Helena Hatka oraz Lubuski Kurator Oświaty Roman Sondej przekazują Państwu scenariusze zajęć profilaktycznych związanych z zapobieganiem narkomanii wśród gimnazjalistów
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Są to działania  mające na celu uczulenie, uświadomienie uczniom
i ich rodzicom zagrożeń związanych z używaniem środków odurzających oraz narkotyków.
Zachęcamy Państwa do pobrania tych materiałów
i przeprowadzenia zajęć informacyjnych i wychowawczych z rodzicami i uczniami szkoły.
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: