Zakaz palenia

Przypomina się wszystkim pracownikom szkoły
i uczniom o całkowitym zakazie palenia na terenie całej posesji należącej do Zespołu Szkół nr 14
im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopollskim. Za złamanie tego zakazu grozi kara pieniężna.