Reforma edukacji 2017

 W tym mkiejscu można zapoznać sie z aktami prawnymi związanymi z reformą szkolnictwa, któa weszłą w życie od 1 erześnia 2017 r. Proszę kliknąć w link: reformaedukacji.men.gov.pl/
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: