Wyniki konkursu "Ozdobna dynia"

KLASA

LICZBA PUNKTÓW

I

0

II  III

5

IV

4,5

V

5

VI

4

III AZ

2,5

III BZ

2

V ZET

5

I G ZET

5

II G ZET

4

III G ZET

1,5

III A SPP

4,5