Podwyżka płac nauczycieli

W zakłączniku znajduje sie tekst rozporządzenia
w sprawie wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2011.
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: