Podawanie leków w szkole

Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie podawania leków uczniom przez nauczycieli w szkołach
i przedszkolach. Plik do pobrania.
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: