Podwyżka płac nauczycieli od 1.09.2011 r.

28 marca 2011 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Proponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2011 r. dla nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:
  • dla nauczyciela stażysty: 2 182 zł (143 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
  • dla nauczyciela kontraktowego: 2 246 zł (147 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
  • dla nauczyciela mianowanego: 2 550 zł (167 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
  • dla nauczyciela dyplomowanego: 2995zł (196zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).