ZSS 14 w Gorzowie Wielkopolskim

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr14 wchodzą:


 

Szkoła Podstawowa nr 14

dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i autyzmem.


 

Gimnazjum nr 14

dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym znacznym i autyzmem.


 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14
dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim na podbudowie gimnazjum,

kształcimy w zawodach:

            

 • kucharz małej gastronomii,

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej


 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu, umiarkowanym i znacznym

wdraża do pracy w:

 • gospodarstwie domowym,

 • ogrodnictwie,

 • stolarstwie,

 • kucharstwie

  W zależności od niepełnosprawności proponujemy zajęcia rewalidacyjne:

   

  • integracji sensorycznej

  • korygujące wady wymowy,

  • korekcyjne wad postawy,

  • bajkoterapia, biblioterapia, arteterapia

  • terapię psychologiczną

  • alternatywne metody terapeutyczne