Dyrekcja szkoły


 
mgr Emil Błaszkowski - dyrektor Zespołu Szkół nr 14   im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim
 
mgr Wiesława Erwardt - zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim